Particulieren

U kunt bij ons terecht met klachten zoals stress & burn-out, vermoeidheid, overgevoeligheid en vragen op het gebied van werk, studie, relatie en zingeving.

Humanos begeleidt mensen vanuit een integraal perspectief. Ieder mens heeft een lichaam én een geest die in nauw contact staan met elkaar. Geestelijke problemen hebben directe gevolgen voor de lichamelijke conditie, maar ook het omgekeerde is waar. Om problemen succesvol aan te kunnen pakken beperken we ons dan ook niet alleen tot gesprekken, maar maken we soms ook gebruik van lichaamsgerichte technieken, zoals meditatie.

Counselling is er op gericht je persoonlijke belevingswereld te verkennen, de eventuele ongewenste signalen van je lichaam te herkennen, de herkomst ervan te achterhalen en er een oplossing voor te vinden. In het kort zou je kunnen zeggen dat counselling hetzelfde is als leren manager te worden van je eigen problemen.

Soms ben je geholpen met een simpele tip en in een ander geval wordt er van je gevraagd eens diep bij jezelf naar binnen te kijken. Waar het om gaat is dat je geholpen wordt met de vragen die je hebt. Hoe lang het duurt, hangt daar natuurlijk ook sterk vanaf. In de praktijk bied ik bijvoorbeeld ondersteuning bij het maken van lastige keuzes of het maken en uitvoeren van plannen om keuzes in realiteit om te zetten. Begeleiding is altijd persoonlijk en toegesneden naar jouw situatie.

Sommige verzekeringsmaatschappijen vergoeden counselling in hun pluspakket. Maatschappijen waarvan bekend is dat ze geheel of gedeeltelijk vergoeden kun je vinden in dit bestand. Voor meer informatie en voor afspraken kunt je terecht op de contactpagina.

Kijk ook eens op:

Informatie, Privacy en Algemene Voorwaarden Particulieren


© Humanos 2018